Stichting ons Utrecht

Stichting ons Utrecht
Welzijnsorganisatie voor jong en oud

Stichting ons Utrecht biedt individuele begeleiding en dagbesteding aan jongeren met psychische kwetsbaarheid die dreigen uit te vallen in de maatschappij of aan ouderen die verminderd zelfredzaam zijn door lichamelijke en of psychische beperkingen. Ons ideaalbeeld is een samenleving waarin kwetsbare burgers meer regie krijgen over hun leven, waarin mensen zich kunnen ontplooien en mee kunnen doen in onze samenleving. Het is hierbij van belang dat we naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en een vangnet organiseren voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben.

Stuur mij een bericht